Miljöpolicy

Miljöpolicy

Att värna om miljön och samhällets resurser är viktig del i Andersen Bygg AB:s arbete.
Företagets miljöarbete ska vara förebyggande och uppdateras kontinuerligt.

  • Ansvarsfull hantering av restprodukter från byggprojekten. Allt avfall och restprodukter ska sorteras på återvinningen.
  • Överblivet kakel och klinker lämnas till återbruk.
  • Upplysa kunderna om leverantörernas gröna val samt om företagets miljöpolicy.
  • Ställa krav på leverantörer om gröna val ang. byggmaterial och övriga produkter.
  • Upplysa samarbetspartners om företagets miljöpolicy.
  • Planerade transporter av byggmaterial till arbetsplatserna för att undvika onödig miljöpåverkan.
  • Om kunden vill använda återbrukat byggmaterial, ska det vara möjligt i den mån det inte ger avkall på kvalitet.
  • Ansvarsfull vattenanvändning i byggprojekten.
  • Arbetsbilarna ska vara utrustade med partikelfilter och tankas med miljövänlig diesel.
  • Använda miljövänligt kontorsmaterial och undvika onödig användning av papper.